Svet-Stranek.cz
Setkání přátel uprostřed divoké přírody
Oslava jara 2015

Fotky:Setkání přátel uprostřed divoké přírody

Fotky

Akci datuje do roku 2007,
První ročníky byly čistě v Hippies stylu, kdy jsme se dva až tři dny jen váleli v blátě a opíjeli se, bez kouska zodpovědnosti. Tehdy se počítalo kolik nocí jsi už nespal a kolik beček piva se vypilo. Vzdalovat se po dvou nohách ze základního tábora bylo velkým hrdinstvím.

Tato etapa s příchodem rodinného stylu života u většiny z nás skončila a tak akce přešla v poněkud rodinnější podobu. Ta byla zahájena v roce 2012 zřejmě akci na chatě Severka, kde se už jen zlomek původního osazenstva mohl poválet do rána v bahně u ohniště. Akce "Oslava jara" se pak boduje zejména podle množství dětských atrakcí a ochotě personálu ohřívat dětskou stravu. Role otců je zde vnímána pouze jako strážce ohniště. Ale zrodil se zde nový fenomén " zábavy" pro naše děti - "Stezka odvahy", kdy otcové připraví svým ratolestem nezapomenutelnou stesku s množstvím stanovišť s plněním rozličných úkolů.

Z první etapy se nedochovaly téměř žádné fotografie, buďme rádi a kdo byl u toho, nechť to nosí ve svém srdci :)

Z druhé "rodinné" etapy je naopak fotografii mnoho...